11.3.13

Czemu...

Cze­mu ty się, zła godzino,
z niepot­rzeb­nym mie­szasz lękiem?
Jes­teś - a więc mu­sisz minąć.
Mi­niesz - a więc to jest piękne

...może trzeba upaść na twarz, swoje rzeczy ubogiemu dać, i zacząć malować bez farb...


Obsługiwane przez usługę Blogger.
Designed By Boutique-Website-Design